Hírek

Összes híreink

2024.06.02
GINOP Plusz 2.1.3-24
70%-os vissza nem térítendő támogatás eszközbeszerzéshez
................................................
2024.03.14
GINOP Plusz-1.4.3-24
Elindult a „KKV Technológia Plusz hitelprogram” felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése
................................................
2024.02.13
GINOP Pluszhoz kapcsolódó új források
Nagy lépés előre: Új lehetőségek a magyar vállalkozásoknak - 900 milliárd forint EU-s támogatás
................................................
2022.01.02
GINOP Plusz-1.2.3-21
Legnépszerűbb gépbeszerzési és ingatlan fejlesztési pályázat ismét megjelent!
................................................
2021.03.16
GINOP Plusz
GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM PLUSZ (GINOP Plusz).
................................................

GINOP-2016-121

I. A TÁMOGATÁS CÉLJA

A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.

II. A PÁLYÁZÓK KÖRE


a) mikro-, kis-, és középvállalkozások,
b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt

III. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE

Önállóan támogatható tevékenységek:
1.    Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása (VTSZ lista alapján) – minimum az összköltség 50%-át el kell érnie
Technológiai korszerűsítést eredményező, új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű tárgyi eszközök beszerzése (200.000 Ft érték alatti csak az eszköz tartozéka lehet). A vételár tartalmazhatja a szállítás, üzembe helyezés és betanítás költségét is.
Az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez

Önállóan nem támogatható tevékenységek: (Csak termelő eszközök beszerzésével együtt)
1.    A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák beszerzése:
új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök beszerzésének költsége (amennyiben tárgyi eszközként kerülnek aktiválásra)
az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem, napkollektor) beszerzésnek költsége.

2.    Infrastrukturális és ingatlan beruházás - maximum az összköltség 25%-áig
a)    Infrastrukturális beruházások költsége:
ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
a gyártáshoz kapcsolódó a projekt keretében beszerezni kívánt új eszköz működéséhez szükséges, az ipari folyamatokhoz kapcsolódó földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhővezeték, és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
- elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati csatlakozási díj) és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
- szennyvíztároló,
- szellőzési, légfrissítő berendezések,
- felvonók,
- iparvágány,
- hűtőkamra,
- siló,
- ipari kapuk,
- a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése,
- őrző-védő elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése és fejlesztése.

Továbbá:
az új eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás – saját teljesítés nem lehetséges)

b)    Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó infrastrukturális beruházások költsége
a megújuló energiával működő fűtési és hűtési rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, valamint villamos energiatermelő berendezés hulladék hőjének hasznosításával működő berendezések és hozzájuk kapcsolódó felszerelések,
a termelési infrastruktúra energiaellátását biztosító, megújuló energiatermelő berendezések (pl.: napelem, napkollektor, kiserőmű) beszerzése,
Ingatlan/infrastrukturális beruházás esetén legfeljebb nettó 2000.000,- Ft/nm költség tervezhető/elszámolható maximális kiadásként.

3. Információs technológia-fejlesztés:
Egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű, közvetlenül a projekthez rendelhető hardver/hálózati/telekommunikációs eszközök beszerzése. A vételár tartalmazhatja az információ/adattárolás költségeit, illetve a hardvereszközök beszerzéséhez kapcsolódó szolgáltatások költségeit is.
Az új termelőeszközhöz kapcsolódó szoftverek beszerzése (TESZOR lista alapján):
•    alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó
•    szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások,
•    immateriális javak (licenc) költségei,
•    testreszabás költségei,
•    migrációs (adatok is) fejlesztések költségei,
•    betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva)

4. A termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések - maximum az összköltség 10%-áig

FONTOS: minden költségtétel alátámasztására 3 db, a pályázat benyújtásakor érvényes, magyar nyelvű árajánlat csatolása szükséges!

IV. A TÁMOGATÁS FORMÁJA, MÉRTÉKE, ÖSSZEGE

A támogatás formája: 
A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (vissza nem térítendő támogatás). 
A támogatás mértéke: maximum az összes elszámolható nettó költség 50%-a az alábbi regionális támogatási térkép figyelembe vételével:

Az igényelhető támogatás összege:


- minimum 50.000.000 Ft, maximum 250.000.000 Ft

Önrész: a pályázónak legalább a projekt ÁFA nélküli összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie (nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás).

Előleg: Jelen pályázati felhívás keretében legalább 20 000 000 Ft támogatási összeg megítélése esetén előleg igényelhető.

V. A PÁLYÁZTOK BENYÚJTÁSA, MEGKEZDÉSE, BEFEJEZÉSE


A pályázatok benyújtása várhatóan 2017. január 15-től lehetséges.

Támogatás a pályázat benyújtását követő napot megelőzően megkezdett beruházáshoz nem igényelhető. A projekt megvalósítása a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdhető.

A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy a Támogatói Okirat hatályba lépését követő 18 hónapon belül (a kettő közül a korábbi időpont az irányadó).

Részletes ügyféltájékoztató letöltése

Díjmentes előminősítés

A pályázati előminősítéshez küldje el cége adószámát és egy rövid leírást a fejlesztési elképzeléséről az alábbi email címre:

info(kukac)prospera.hu


Pályázat számláló:

Nyertes pályázatok száma:       1.719 db sikeres pályázat
Sikerességi arány:                   99 % felett
Összes  elnyert támogatás:       64,98 Mrd Ft
 
(2024.03.02-i állapot)